Rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia

Rehabilitácia je špeciálne cvičenie pod vedením kvalifikovanej diplomovanej fyzioterapeutky (po úrazoch, cievnych príhodách, operáciách a pod.) Fyzioterapeutka cvičí s pacientom v jeho domácom prostredí alebo v inom mieste podľa jeho žiadosti. Úplne imobilným a čiastočne imobilným pacientom sú rehabilitačné výkony hradené po získaní súhlasu revízneho lekára ich príslušnej zdravotnej poisťovne.

Základné rehabilitačné výkony:

 • Individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód
 • Individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba porúch centrálneho a periférneho systému
 • Individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabát)
 • Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch
 • Individuálna cielená ergoterapia
 • Individuálna dychová gymnastika
 • Nácvik kontinencie
 • Špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín
 • Klasická masáž jednej alebo viacerých častí tela alebo trupu
 • Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže
 • Elektroanalgézia TENS
 • Cielená odborná inštruktáž

Liečebná rehabilitácia sa poskytuje na odporúčanie rehabilitačného lekára pacientom všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú rehabilitáciu a nemusia byť hospitalizovaní, alebo si chcú pobyt v nemocnici skrátiť.

Top