Cenník

Výkony nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou:

Prednostné vyšetrenie
10 €
Doprava k pacientovi motorovým vozidlom do 20 km od NR
10 €
Výmena permanentného katétra u ženy
15 €
Cievkovanie ženy
15 €
Odber výterov na kultiváciu
5 €
Očistná klízma
20 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzov, telesnej teploty
5 €
Aplikácia liečiva i.m., s.c.
5 €
Podávanie a sledovanie infúzie do 250 ml
15 €
Podávanie a sledovanie infúzie nad 250 ml
20 €
Ošetrenie 1 dekubitu do 5 cm
8 €
Ošetrenie 1 dekubitu nad 5 cm
10 €
Ošetrenie 1 vredu predkolenia do 5 cm
8 €
Ošetrenie 1 vredu predkolenia nad 5 cm
12 €
Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka
10 €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 min.
20 €
Odber krvi
10 €
Doprava biologického materiálu do laboratória
5 €
Odsávanie pacienta
20 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
5 €
Starostlivosť o ústnu dutinu
10 €
Polohovanie pacienta
10 €
Výmena stomatického setu s následnou toaletou pri stómiách
15 €
Aplikácia neinjekčnej liečby
5 €
Nácvik podávania inzulínu
10 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
4 €
Preväz rany do 5 cm2
8 €
Preväz rany nad 5 cm2
15 €
Kontrola glykémie glukomerom
2 €
Biolampa po dobu jedného mesiaca
20 €
Tens po dobu jedného mesiaca
20 €
Mäkké a mobilizačné techniky
10 €
LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenia rozsahu pohybov
15 €
LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyz. a psych. záťaž
10 €
Dychová gymnastika
5 €
Špeciálne polohovanie s prípadným využitím polohovacích pomôcok
15 €
Antigénový test
15 €
Bezúčelový výjazd
10 €
Covid testovanie
15 €
Prevencia dekubitov
15 €
Manipulačný poplatok
25 €
Administratívny poplatok
15 €
Top