GDPR

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z.z. od 25 mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR.

Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícií dotknutým osobám.

Zodpovedná osoba: Magdaléna Madleňáková.

Top