Kto sme

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia v domácom prostredí

ADOS-MAGDA vznikla s cieľom poskytovať komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť a liečebnú rehabilitáciu pre občanov v okrese Nitra.

Zdravotné sestry ADOS - MAGDA sú sestry špecialistky s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou v nemocničných oddeleniach s praxou v odbore. Sestry svojou odbornosťou sa mienia zaručiť za kvalitu poskytovaných služieb. Návštevnú službu vykonávajú s osobnými autami a vždy sú k dispozícií na mobilných telefónoch. Sestry sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Garantujeme kvalitu poskytovaných služieb a naším cieľom je Vaša maximálna spokojnosť a zlepšenie zdravotného stavu.

Náplňou činnosti ADOS - MAGDA s.r.o. je komplexná ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Ide o ošetrovateľskú starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch. Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. ADOS - MAGDA s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta.


Zmluvnými partnermi sú zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Projekty

  • Microdacyn60 Wound Care - UKF a Acer Medical 2017/2018
  • Projekt - 011UKF-4/2014 - edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti.

Náš tím poskytuje
výbornú starostlivosť

Naším tímom sa snažíme poskytovať vysoko kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k pacientovi.

PhDr. Ľuboslava Pavelová PhD. Garant
Bc. Magdaléna Madleňáková Garant a konateľ spoločnosti
PhDr. Erika Krištofová Sestra
Pavla Zimmermannová Sestra
Mgr. Eva Lacušková Sestra
Bc. Vladimíra Svrčeková Fyzioterapeut
Bc. Dominika Horňáková Fyzioterapeut
Bc. Terézia Macková Fyzioterapeut
Top