Cenník

Výkony nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou:

Doprava k pacientovi motorovým vozidlom v NR
5 €
Doprava k pacientovi motorovým vozidlom do 20 km od NR
10 €
Výmena permanentného katétra u ženy
5 €
Cievkovanie ženy
4 €
Odber výterov na kultiváciu
2 €
Očistná klízma
5 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzou, teIesnej teploty
2 €
Aplikácia liečiva i.m.,s.c.
2 €
Podávanie a sledovanie infúzie do 250 ml
7 €
Podávanie a sledovanie infúzie nad 250 ml
8 €
Ošetrenie 1 dekubitu do 5 cm
4 €
Ošetrenie 1 dekubitu nad 5 cm
5 €
Ošetrenie 1 vredu predkolenia do 5 cm
4 €
Ošetrenie 1 vredu predkolenia nad 5 cm
5 €
Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka
4 €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 min.
5 €
Odber krvi
5 €
Doprava biologického materiálu do laboratória
2 €
Odsávanie pacienta
4 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
2 €
Starostlivosť o ústnu dutinu
4 €
Ošetrovateľská hygiena-celková kúpeľ na lôžku
10 €
Polohovanie pacienta
3 €
Výmena stomatického setu s následnou toaletou pri stómiách
4 €
Aplikácia neinjekčnej liečby
2 €
Nácvik podávania inzulínu
2 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
4 €
Preväz rany do 5 cm štvorcových
4 €
Preväz rany nad 5 cm štvorcových
6 €
Kontrola glykémie glukomerom
2 €
Biolampa po dobu 1 mesiaca
5 €
Tens po dobu jedného mesiaca
5 €
Makké a mobilizačné techniky
3 €
LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenia rozsahu pohybov
2 €
LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyz. a psych. záťaž
3 €
Dychová gymnastika
1 €
Špeciálne polohovanie s prípadným využitím polohovacích pomôcok
3 €
Top