Skoč na: obsah | navigáciu
Domáca ošetrovateľská starostlivosť Liečebná rehabilitácia Opatrovateľská služba

Máte problém, čo s chorým členom rodiny? Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu? Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - MAGDA s.r.o.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Na túto zdravotnú pomoc máte dokonca nárok a je bezplatná, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, má na ňu nárok i cudzinec, nezamestnaný a bezdomovec. Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Kontakt

ADOS - MAGDA s.r.o.
Mostná 15, 949 01 NITRA

IČO: 45 309 906
DIČ: 2022924519

0917/396 427
ados@ados-magda.sk


find us on facebook
follow-us-on-twitter