Každé ráno cestujeme s láskou za našimi pacientami.

Naše služby Objednávanie

Máte problém, čo s chorým členom rodiny?

Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu? Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - MAGDA.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Na túto zdravotnú pomoc máte dokonca nárok a je bezplatná, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, má na ňu nárok i cudzinec, nezamestnaný a bezdomovec.

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zachovať a udržať optimálny zdravotný stav, zlepšiť kvalitu života.
Poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti.
Odovzdávať vedomosti, ktoré sú zamerané na zmenu zdravotného štýlu.
Podporovať osobu, rodinu a komunitu v starostlivosti o vlastné zdravie.
Monitorovať a uspokojovať potreby súvisiace so zmenou zdravotného stavu.
Zmierňovať utrpenie.
Top